Zapraszamy wszystkich muzealników na szkolenie, orgnizowane przez NIMOZ we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, dotyczące bezpieczeństwa zbiorów muzealnych – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM – NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW. Spotkanie odbędzie się 26 września 2018.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

  • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
  • Zapobieganie przestępczości
  • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
  • Terroryzm reagowanie na incydenty
  • Ewakuacja ludzi i zbiorów
  • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
  • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
  • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
  • Zwiedzanie muzeum

Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów lub bezpośrednio u nas: sekretariatmuzeum@wschowa.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 17 września, do godziny 12:00.

Źródło: https://szkolenia.nimoz.pl/course/info.php?id=77