50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968–2018

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 19682018”. Wernisaż wystawy odbędzie się 12 września o godzinie 17:00 w siedzibie MZW przy pl. Zamkowym 2. Ekspozycja otwarta będzie dla zwiedzających od 13 września do 21 października. Prezentuje ona wydarzenia i osoby, które doprowadziły do powstania Muzeum oraz przybliża działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i naukową na przestrzeni lat.

Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968 r. Przekształcono wtedy istniejącą od 1964 r. Izbę Pamiątek w muzeum regionalne. Na siedzibę nowo powołanego muzeum przeznaczono jedną z zabytkowych kamieniczek przy ówczesnym pl. Jedności Robotniczej (obecnie pl. Zamkowy 2). Pierwsza wystawa przygotowana przez MZW we wrześniu 1968 r. poświęcona została 50. rocznicy powstania wielkopolskiego. Uroczyste otwarcie Muzeum miało miejsce 22 lipca 1970 r. W udostępnionych zwiedzającym pomieszczeniach zaprezentowano przedmioty zgromadzone w czterech działach: rzemiosła artystycznego, artystyczno-historycznym, archeologicznym i archiwalnym.

Na przełomie lat 70. i 80. XX w. Muzeum Ziemi Wschowskiej objęło opieką Staromiejski Cmentarz Ewangelicki i znajdujący się przy nim dawny cmentarz katolicki. Z czasem utworzono z nich Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.

W 2014 r., w związku z oficjalnym otwarciem nowej siedziby w budynku dawnej rezydencji jezuickiej przy pl. Farnym 3, przygotowano stałą wystawę poświęconą dziejom miasta. W kamieniczkach przy pl. Zamkowym 2 rozbudowano wystawę poświęconą protestanckiej przeszłości ziemi wschowskiej. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono ponad 300 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. Obecnie Muzeum Ziemi Wschowskiej uczestniczy w wielu projektach i współpracuje z różnymi środowiskami, realizując ideę muzeum otwartego.

Wystawa otrzymała patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.