Muzeum Ziemi Wschowskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” o/Wschowa i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – koło we Wschowie zapraszają na premierę książki pt. „Droga do niepodległości. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi wschowskiej” i spotkanie z autorem – Dariuszem Czwojdrakiem, który tak pisze o publikacji we wstępie:

Wydanie opracowania poświęconego powstaniu wielkopolskiemu w powiecie wschowskim było jednym z kilku zadań, jakie w 2018 r. postawił przed sobą oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Książka stanowi swoisty komentarz do wcześniejszych wydarzeń związanych z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego wschowskich działaczy niepodległościowych z lat 1918-1919 i powstańców wielkopolskich, którzy osiedlili się po 1945 r. w granicach powiatu wschowskiego. Zawarte w niej informacje pochodzą z opracowań regionalnych, monografii powstania wielkopolskiego, wspomnień organizatorów i uczestników ruchu powstańczego w okolicach Wschowy i Leszna oraz źródeł przechowywanych w archiwach rodzinnych i w zasobach archiwów państwowych w Lesznie, Poznaniu, Koninie, Gnieźnie, Pile, Inowrocławiu i Zielonej Górze.”

Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono przebieg zdarzeń, poczynając od listopada 1918 r. i powołania Powiatowej Rady Ludowej do połowy lutego 1919 r., kiedy po zawarciu układu rozejmowego w Trewirze powstanie wielkopolskie oficjalnie zakończono. Część druga zawiera wspomnienia i relacje uczestników powstania wielkopolskiego – zarówno tych, którzy w styczniu i lutym 1919 r. walczyli na odcinku południowo-zachodnim, obejmującym powiaty: wschowski, leszczyński, gostyński, śmigielski i kościański, jak również tych ochotników, którzy w powstańczym zrywie brali udział w okolicach Poznania czy Inowrocławia, a po zakończeniu II wojny światowej stali się mieszkańcami Wschowy lub okolic. W trzeciej części znalazły się krótkie biogramy powstańców wielkopolskich zamieszkałych po 1945 r. w granicach obecnego powiatu wschowskiego, a więc w gminach Wschowa, Sława i Szlichtyngowa.”

Książka została wydana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” o/Wschowa i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – koło we Wschowie z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919; współfinansowana ze środków Gminy Wschowa, Spółki Komunalnej we Wschowie, Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowym 2 w przestrzeni wystawy pt. „Trwaliśmy mężnie na rubieżach. POLACY POWIATU WSCHOWSKIEGO W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Dariusz Czwojdrak – mgr historii, kustosz Muzeum Ziemi Wschowskiej, przewodniczący komisji ds. zakupów i wyceny muzealiów, regionalista, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Poznaniu, Leszczyńskiego Towarzystwa Kultury i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział w Zielonej Górze, autor licznych publikacji dotyczących mniejszości żydowskiej i ewangelickiej na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i tekst