Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2018 roku wydało katalog kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza. Publikacja pt. „Czas przez nikogo niezłapany. Kolekcja dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi Wschowskiej” została dofinansowana w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i zawiera opis 318 prac, które Muzeum zgromadziło w okresie 2009-2018. Katalog został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu: Powiatu Wschowskiego, Banku Spółdzielczego we Wschowie, firmy AKME Zdzisław Wiśniewski z Wrocławia, AGRI GeM Spółka z o.o. Wschowa, Piekarni Wacław Gierczak ze Wschowy, Sklepu Wielobranżowego „Marco” Marek Śladewski, Przedsiębiorstwa Nasienno-Zaopatrzeniowego Wójcik Spółka z o.o. Sp.k.

Wprowadzenie zawiera szkic Marty Małkus dotyczący historii kolekcji, wspomnienia brata artysty – Janusza Stankiewicza, ilustrowane archiwalnymi fotografiami, oraz esej krytyka Mirosława Ratajczaka. Katalog zawiera również obszerny zbiór literatury i katalogów wystaw Eugeniusza Geta Stankiewicza oraz pełny wykaz wystaw indywidualnych i zbiorowych grafika. Na 432 stronach zaprezentowano różnorodność dzieł od młodzieńczych rysunków, poprzez frotaże po dojrzałe miedzioryty, rebusy i grafiki. Najcenniejsze w kolekcji MZW są juwenilia artysty, z których wiele powstało we Wschowie. Opisy prac przygotowały Marta Tatiana Małkus oraz Justyna Bartoszek. Za projekt graficzny odpowiedzialna jest Aleksandra Malczewska-Sąsiadek.

Kolekcję Stankiewicza w Muzeum Ziemi Wschowskiej oglądać można na stałej wystawie w siedzibie Muzeum przy placu Zamkowym 2.