Zapraszamy na ogólnopolską inaugurację 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa do Wschowy, która odbędzie się 7 września 2019 r.

O Europejskich Dniach Dziedzictwa (EDD)
Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.
Źródło: https://edd.nid.pl/o-edd/

EDD we Wschowie
Muzeum Ziemi Wschowskiej już w poprzednich latach brało udział w EDD. W ramach tego wydarzenia zorganizowało wystawy, prelekcje, wykłady oraz spacery. W poprzednim roku muzeum było koordynatorem województwa lubuskiego. W tym roku, oprócz tej roli, Muzeum Ziemi Wschowskiej ma zaszczyt rozpocząć 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizatorem EDD we Wschowie są:
Miasto i Gmina Wschowa
Stowarzyszenie Czas A.R.T.
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
Muzeum Ziemi Wschowskiej

Wszystkie informacje nt. 27. edycji Europejskich Dni Dziedzctwa będzie można znaleźć w zakładce – https://muzeum.wschowa.pl/edd/

Zapraszamy również do śledzenia informacji umieszczonych na profilu facebookowym – Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem https://www.facebook.com/EDDwLubuskiem/

Informacje nt. wydarzeń organizowanych w ramach EDD w całej Polsce można znaleźć pod adresem: https://edd.nid.pl/ oraz https://www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa/

***

Serdecznie zapraszamy na briefing prasowy dotyczący Ogólnopolskiej Inauguracji 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, który odbędzie się we Wschowie 9 lipca (wtorek) o godzinie 10.00 przy Lwim Mostku wejście do parku (al. ks. J. Rogalińskiego) od strony ul. Gen. Bema.

W spotkaniu udział wezmą:

– dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

– Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

– Konrad Antkowiak, Burmistrz Wschowy,

– Marta Małkus, Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej.

W trakcie briefingu zostanie przybliżony program wydarzeń zaplanowanych na uroczystą inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się 7 września br. we Wschowie, a także idea i hasło tegorocznych obchodów.

Europejskie Dni Dziedzictwa to jedna z największych ogólnoeuropejskich inicjatyw, której celem jest ukazanie i promocja dziedzictwa kulturowego, a także zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ochronne i popularyzatorskie.  Każdego roku we wrześniu w całej Polsce w ramach inicjatywy organizowanych jest tysiące wydarzeń kulturalnych związanych z lokalną historią i zabytkami.

Akredytacje do 8 lipca do godz. 11.00 na adres: aleksander.ziemek@gminawschowa.pl

(źródło: https://edd.nid.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-briefing-prasowa-europejskich-dni-dziedzictwa-we-wschowie/?fbclid=IwAR1sdwRocU8MwxjlPeXVaMLzdjs64_MYRXDl5La-YYuH2R4N5p2W2Fhl1hI )