13 kwietnia 1943 roku po raz pierwszy opublikowano informację o odkryciu w ZSRR – w Lesie Katyńskim – masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Dzisiaj mija 75 lat od tamtego dnia.
Wymordowania ponad 21 tysięcy oficerów Wojska Polskiego dokonało NKWD na mocy rozporządzenia naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940.
Do licznych przedstawicieli Rodzin Katyńskich należą również powojenni mieszkańcy Wschowy.
Z inicjatywy krewnych pomordowanych oficerów, na skwerze nieopodal Zielonego Rynku w latach 2009 – 2010 posadzono siedem dębów, pod którymi usytuowane zostały głazy z pamiątkowymi tablicami. Obecnie tablice z nazwiskami siedmiu ofiar 1940, po zdemontowaniu, trafiły do renowacji.
Wśród osób upamiętnionych we Wschowie znaleźli się:
Feliks Grabka (ur. 1906)
Ignacy Gromadziński (ur. 1897)
Stanisław Lenczewski-Samotyja (ur. 1907)
Władysław Pasek (ur. 1897)
Tadeusz Szarzyński (ur. 1914)
Stefan Trybuszewski (ur. 1905)
Antoni Wołuń (ur. 1896)
W Lesie Katyńskim został zamordowany także Bronisław Piniecki (ur. 1892) –przedwojenny mieszkaniec Wschowy, absolwent Królewskiego Gimnazjum we Wschowie, przedstawiciel mniejszości polskiej z tamtego okresu.