Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zaprasza na wystawę planszową pt. „Kraina grodów”, wykonaną przez rezerwat archeologiczny Genius loci (filia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu). Wystawie towarzyszą przygotowane przez Muzeum Ziemi Wschowskiej działania edukacyjne – Niedzielne Zabawy w Muzeum oraz wykład opisujący możliwości odtworzenia narracji dziejowej na podstawie archeologicznych badań wielkopolskich grodów z końca IX i X wieku.

Wielkopolska to miejsce, gdzie zachowała się ogromna ilość grodzisk – a więc widocznych w terenie pozostałości dawnych grodów. Z samego okresu sprzed połowy X w. można ich tu naliczyć ponad 100, a rzeczywista ich ilość musiała być znacznie większa. Znajdują się one w lasach, pośród pól, czy podmokłych łąk i często błędnie przez mieszkańców są interpretowane jako pozostałości umocnień z doby wojen szwedzkich. Zbudowane z drewna, gliny i kamieni grody były niejako znakiem rozpoznawczym Słowian wczesnego średniowiecza, a samo słowiańskie słowo gród zrobiło znaczną „karierę”, znajdując swoje miejsce w wielu niesłowiańskich językach. Zdecydowana większość wielkopolskich grodzisk pamięta czasy Mieszka I lub jego półlegendarnych przodków: Siemowita, Lestka czy Siemomysła. Mniejsza zaś ich część – ale za to zazwyczaj o większym znaczeniu pośród ówczesnych społeczności – powstawała w czasach kolejnych Piastów, aż do XIII w., kiedy to na bazie zachodnich praw zaczęto zakładać średniowieczne miasta, takie jak Wschowa. Wówczas zabrakło miejsca na bardziej archaiczny, rodzimy system grodowy.

Większość tych zachowanych w formie wyniosłości grodzisk to prawdziwi, niemi świadkowie wielkiej historii jaka rozgrywała się w poł. X w., a których skutki – w postaci istnienia Polski i polskiego narodu – trwają po dziś dzień. Rolą archeologów, historyków i przyrodników jest odczytać to co mają nam one do „powiedzenia” o zaraniu Polski!