„Moje miasto, a w nim…” to cykl spotkań wokół krajobrazu Wschowy. Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na prelekcje gości i muzealników, a także prezentacje filmów przygotowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Projekt powstał z potrzeby rozmów o Wschowie w kontekście przestrzeni i relacji mieszkańców z miejscem ich życia. Inspiracją są dla nas działania NID-u w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. Pragniemy zorganizować w Muzeum przestrzeń do dyskusji o dziedzictwie kulturowym, jego znaczeniu – o współczesnym człowieku i jego potrzebach. Pokażemy problemy miasta związane z chaosem reklamowym, brakiem spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego, zaśmiecaniem zieleni miejskiej i zaburzaniem estetyki ulic. Wspólnie zastanowimy się, czy tak musi być, czy też jest szansa na zmianę?
Cykl spotkań inicjujemy również z okazji przypadającego na 2018 r. jubileuszu 50‑lecia Muzeum Ziemi Wschowskiej. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem określić miejsce Muzeum w mieście i poznać Państwa oczekiwania wobec naszej pracy. Zapraszamy na comiesięczne spotkania, rozmowy, spacery i wspólne dyskusje o mieście, w którym żyjemy. Partnerem naszych działań jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który zauważa działania małego regionalnego Muzeum poprzez wyróżnienia przyznawane nam za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Tym projektem włączamy się w kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, a także w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.