15 lutego, podczas gali finałowej 28 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, Muzeum Ziemi Wschowskiej zostało wyróżnione przez Magazyn i Portal Rynku Wydawniczego jako wydawca publikacji „Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie tylko…” i „Małe muzeum pełne skarbów. Przewodnik po Muzeum Ziemi Wschowskiej dla dzieci i nie tylko…”Przewodniki, które były częścią projektów realizowanych w programie grantowym Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” 2017 i 2018 – z oprawą graficzną i ilustracjami stworzonymi przez Aleksandrę Malczewską-Sąsiadek – do dziś urozmaicają muzealną edukację, są doskonałą promocją Wschowy i umilają poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu.Dziękujemy panu Alfredowi Röslerowi, który jako członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych zgłosił nasze przewodniki do przeglądu. Całemu zespołowi Muzeum Ziemi Wschowskiej, uczestnikom projektów, prowadzącym warsztaty, patronom medialnym, a szczególnie ówczesnej pani dyrektor Marcie Małkus dziękujemy za wsparcie podczas realizacji projektów.Trzeba pamiętać, że tego typu działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc w postaci tzw. wkładów własnych do projektów. W tym przypadku udzielili jej: Bank Spółdzielczy we Wschowie, Powiat Wschowski i Gabinet Kosmetyczny EVA.