Szanowni Państwo,

w najbliższą środę odbędzie się „Rajd na Wschowę”, który ma upamiętnić rajd wydzielonych oddziałów Wojska Polskiego na niemieckie miasto Fraustadt (dzisiejsza Wschowa), co miało miejsce w trakcie wojny obronnej 2 września 1939 r. Było to jedno z dwóch miejsc, w których Wojsko Polskie przekroczyło granicę polsko-niemiecką w czasie kampanii wrześniowej. W związku z tym zaplanowany został przemarsz oddziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Leszna do Wschowy oraz ich uroczyste powitanie we Wschowie.

Rajd na Wschowę
Program:  
Wschowa, 2 września 2020 r.

12.00 Wciągnięcie flagi na maszt pod pomnikiem upamiętniającym wypad na Fraustadt przez żołnierzy 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego.
12.05 Przywitanie uczestników „Rajdu na Wschowę” przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Konrada Antkowiaka. Okolicznościowa prelekcja historyczna.
12.45  Przemarsz żołnierzy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego na rynek i zakończenie rajdu.
12.50 Darmowa grochówka i bezpłatne egzemplarze miesięcznika „Polska Zbrojna” dla uczestników rajdu i mieszkańców Wschowy.

W Rajdzie wezmą udział żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, który utożsamia się z tradycjami 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, którego żołnierze 2 września 1939 r. dokonali historycznego wypadu na Wschowę. Przed ratuszem nastąpi przekazanie okolicznościowego upominku dla burmistrza Wschowy od dowództwa 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego na czele z dowódcą pułku płk. Adamem Luzyńczykiem oraz ppłk. Danielem Katarzyńskim. Dla uczestników marszu i mieszkańców Wschowy zostanie przygotowany skromny poczęstunek z grochówką.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Polska Zbrojna”.