Zdarza się, że są osoby które zwracają uwagę na bujną w tym roku roślinność na wschowskim lapidarium. Faktycznie pogoda mocno sprzyja ekspansji roślin a zwłaszcza traw które porosły nawet ciągi komunikacyjne. Nasze lapidarium to nie tylko zabytkowe płyty i pomniki. Zabytkowy jest również drzewostan a roślinność podlega ochronie do czasu przekwitnięcia. Rośnie tu też wiele ziół o których pisaliśmy wielokrotnie. Polecamy wydawnictwo: ” Kulturowe rośliny naczyniowe Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie”. Jednak wykaszanie opóźniamy ze względu na lęgi ptaków. Na pewno można dojrzeć nieloty kosa czy kwiczoła i wielu innych ptaków. Na wschowskim lapidarium licznie występuje piegża. Ten mały ptaszek gniazduje blisko ziemi, zwykle 20-50 cm. Dbamy nie tylko o zabytki ale też o przyrodę. Poszukujemy chętnych wolontariuszy do pomocy przy pracach na lapidarium.