Dzisiaj w południe delegacja harcerzy z 59. WDH im. Baonu „Zośka” przekazała Muzeum Ziemi Wschowskiej Betlejemskie Światełko Pokoju.

„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.