4 października, przed południem odwiedziło nasze muzeum kilka grup młodzieży biorącej udział w wymianie międzynarodowej.  Przybyli oni do Wschowy z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Rumunii. 
Po zwiedzeniu ekspozycji stałej oraz wystawy czasowej, nasi goście zostali oprowadzeni po starówce i klasztorze. Korzystając z okazji przypadającej dzisiejszego dnia, rocznicy koronacji na króla Polski, syna starosty wschowskiego, Stanisława Leszczyńskiego, przybliżyliśmy młodzieży związki rodzinne Stanisława z jego potomkami na tronach Portugali, Parmy i Hiszpanii. Zwiedzających zaskoczyło, że obecnie panujący król Hiszpanii jest praprawnukiem starosty wschowskiego.
Obie grupy wysłuchały również wykładu o miejscowych legendach.