W środę 26 października 2022 r. o godzinie 16.00, na kamienicy przy ul. Klilińskiego 15 we Wschowie, odsłonięta została tablica upamiętniająca Maxa Kirmisa, numizmatyka, urodzonego w 1851 roku we Wschowie. Był on autorem pierwszego podręcznika polskiej numizmatyki, wydanego 130 lat temu w Poznaniu, oraz publikacji poświęconych herbom i monetom wschowskim 1310 – 1623.  W latach młodzieńczych Max Kirmis mieszkał w domu przy obecnej ul. Kilińskiego 15. Osłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, Ryszard Kozłowski, Przemysław Ziemba (Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego), oraz dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Damian Małecki.
Wydarzeniu temu  towarzyszyły dwa wykłady okolicznościowe, wygłoszone w Muzeum Ziemi Wschowskiej przez Pana Ryszarda Kozłowskiego, znanego już we Wschowie oraz Lesznie numizmatyka, regionalisty i autora książki „Mennictwo Wschowskie”. Pan Ryszard jest badaczem życiorysu, jak i inicjatorem upamiętnienia  Maxa Kirmisa w naszym mieście.