Wprowadzenie

 

Wystawa czasowa Muzeum Ziemi Wschowskiej „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce.

Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta; prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji i zbiorów prywatnych.

Wystawa czasowa „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” kwotą 149.000 zł. Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (30.000 zł) oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji (4.000 euro).

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2

Termin: 18.05. – 31.12.2017 r.

Plakat VD

Skip to content