Mecenat Banku Spółdzielczego we Wschowie

Od 2014 r. Bank Spółdzielczy we Wschowie http://www.bswschowa.pl/ pełni rolę Mecenasa Gabinetu Numizmatycznego – stałej ekspozycji bardzo cennych zbiorów numizmatycznych, która znajduje się w Dawnej Rezydencji Jezuickiej przy Placu Farnym 3 we Wschowie.

Pierwsze udzielone przez Bank wsparcie finansowe w wysokości 8.000 zł umożliwiło Muzeum realizację działań związanych z digitalizacją zbioru monet, wdrożeniem projektu edukacyjnego oraz promocją ekspozycji. Ze środków Mecenasa wydano folder informacyjny poświęcony prezentowanym zbiorom oraz zakupiono matrycę do wybijania pamiątkowej monety – szóstaka koronnego Zygmunta III Wazy.

Rozpoczęta w 2014 r. współpraca Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Banku Spółdzielczego we Wschowie jest nadal kontynuowana. W 2015 r. decyzją Zarządu Banku Muzeum otrzymało 5.000 zł na: aranżację kącika dla najmłodszych w tym zakup stolika i krzesełek, przyborów i akcesoriów do ich organizacji, pieczątek oraz zeszytów edukacyjnych. Dodatkowo oferta sklepiku muzealnego została wzbogacona o nowe pamiątkowe pozycje: papierowe torby z wizerunkiem monety oraz I Zeszyt z Serii Muzealna Skarbnica Wiedzy pt.: „Jak dawniej we Wschowie monety bito”.

Przyznane w 2016 r. 5.000 zł zostało przeznaczone na digitalizację monet „Skarbu ze Święciechowy”, wydanie folderu o Skarbie ze Święciechowy, folderu i plakatu promującego Gabinet Numizmatyczny oraz organizację bardzo ważnego dla całego środowiska numizmatycznego wydarzenia – II Lubuskiej Sesji Numizmatycznej.

logo bs1

Skip to content