1 kwietnia słuchacze UTW (w ramach cotygodniowych, wtorkowych wykładów) uczestniczyli w terenowych zajęciach w klasztorze franciszkanów.