W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Utracone dziedzictwo” Muzeum Ziemi Wschowskiej zaproponowało wystawę „Wschowa i okolice na dawnej karcie pocztowej”.

Wystawa powstała z inicjatywy właściciela kolekcji Zdzisława Wiśniewskiego i dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, przy współpracy z Muzeum Ślężańskim w Sobótce, w którym można było ją oglądać w okresie wakacyjnym. Z bogatej kolekcji Zdzisława Wiśniewskiego liczącej ok. 2000 kart pocztowych autorzy wystawy, Karol Bykowski i Wojciech Fabisiak – dyrektor Muzeum Ślężańskiego osobiście zaangażowany w realizację projektu, wybrali ponad 300 widoków Wschowy i regionu z sąsiedzkimi miastami Sławą i Szlichtyngową.

Na widokówkach można podziwiać wszystkie zabytkowe budowle Wschowy, piękne, szerokie ulice, zamki, pałace, dwory i kościoły okolicznych miejscowości. Często są to widoki, które zniknęły z krajobrazu miejscowości lub zmieniły swoją funkcję i uległy przebudowie. Dzięki prezentowanym pocztówkom możemy poznać wygląd niemal wszystkich miejscowości powiatu wschowskiego w 1 poł. XX wieku. Stanowią one ważne źródło dokumentujące dawną architekturę regionu. Najstarsza eksponowana pocztówka została wysłana ze Wschowy ostatniego dnia 1895 roku. Dodatkowym walorem wschowskiej odsłony wystawy jest wzbogacenie jej o materialne świadectwa z przełomu XIX i XX wieku zgromadzone w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zobaczenia przygotowanej ekspozycji!

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaplanowało działania edukacyjne wokół wystawy: pierwsze po wakacjach Niedzielne Zabawy w Muzeum, wykłady dla wschowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a dla szkół i przedszkoli – lekcje muzealne połączone z ciekawymi warsztatami.

Temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa ma skłonić do refleksji nad ogromnymi stratami Polski związanymi z II wojną światową, zniszczonymi miastami, zrabowanymi kolekcjami muzealnymi i prywatnymi. Wystawa w Muzeum Ziemi Wschowskiej ukazując to, co utracone, ma przypomnieć, że na nas wszystkich spoczywa obowiązek opieki nad tym, co zostało nam przekazane, a co my powinniśmy pozostawić przyszły pokoleniom. Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających od 18 września do końca października 2015 w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Zamkowym 2.