15 maja w Bolonii rozpoczęła się oficjalnie konferencja naukowa w ramach światowego programu RefoRC. Działania podejmowane w ramach tego projektu mają na celu poszerzenie wiedzy m.in. na temat reformacji, jej historii, wpływu na kulturę. Czwarta międzynarodowa konferencja naukowa RefoRC odbywa się pod hasłem: „Sztuka, portret, reprezentacja”.
W obradach uczestniczy Marta Małkus – dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej.
W Bolonii zaprezentowany zostanie temat dotyczący wschowskiego kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i wyjątkowego obrazu z jego wnętrza – „Osadu nad Jezusem”. Wyniki badań prezentujące dziedzictwo Wschowy przedstawione zostaną także we wrześniu br. w Warszawie także w ramach międzynarodowej konferencji naukowej RefoRC.

http://www.refo500.nl/rc/pages/554/panels.html