W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w Muzeum Ziemi Wschowskiej 26-28 września 2014 roku, zorganizowana zostanie wystawa archiwalnych fotografii, poświęcona mieszkańcom dawnych kresów wschodnich, osiadłym po 1945 r. na terenie powiatu wschowskiego.
Zwracamy się do wszystkich „Wschowian” z prośbą o udostępnienie rodzinnych pamiątek i archiwalnych materiałów (zdjęć, pocztówek, przedmiotów) ilustrujących historię wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej, które będziemy mogli zaprezentować na ekspozycji. Wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Liczymy bardzo na Państwa współpracę i pomoc w przygotowaniu wystawy dotyczącej Państwa tożsamości i pamięci.
W sprawie wystawy i użyczenia materiałów prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z p. Dariuszem Czwojdrakiem tel.: 65 540-74-61 historykmuzeum@wschowa.pl i p. Zuzanną Łaga tel.: 65 540-86-78  etnografmuzeum@wschowa.pl lub osobisty w Muzeum Ziemi Wschowskiej Pl. Zamkowy 2 i Pl. Farny 3. Na materiały czekamy do 15 września 2014 roku.