Końcówka czerwca to czas podsumowania pracy wolontariatu działającego przy Muzeum Ziemi Wschowskiej za rok 2013/2014.
Począwszy od października wolontariuszki uczestniczyły wielokrotnie w „Niedzielnych zabawach w Muzeum” służąc pomocą dzieciom podczas wykonywania różnych zadań manualnych. Wsparcie wolontariuszek okazało się niezbędne podczas otwarcia nowego gmachu Muzeum w dawnej rezydencji jezuickiej. Mocnym doświadczeniem okazał się Dzień Wolnej Sztuki, gdzie trzeba było zaprezentować się merytorycznie przed przybyłymi do Muzeum gośćmi. Podczas „Nocy muzeów” wolontariuszki wystąpiły z „otwartą przyłbicą” dzieląc się z gośćmi Lapidarium swoją wiedzą na temat wybranych dawnych mieszkańców Wschowy i symboliki tablic im poświęconych. Ich młodość, pasja i wiedza w połączeniu ze sposobem zaprezentowania się w historycznych sukniach dały efekt zjawiskowy. Obecnie współpracuje z MZW siedem wolontariuszek. Podczas spotkania podsumowującego dotychczasowy etap współpracy wolontariuszki otrzymały jako upominki publikacje MZW oraz wyrażone w formie pisemnej podziękowania. Jesteśmy im wdzięczni za czas i serce poświęcone naszej wspólnej sprawie.