Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do udziału w letnich zajęciach pod hasłem: „LATO W MUZEUM – BUDOWANIE WSCHOWY”. Akcja ta będzie nietuzinkową okazją do poznania historii naszej „Małej Ojczyzny” oraz próbą odtworzenia miasta widzianego oczami naszych milusińskich.
Łącznie odbędzie się siedem spotkań. Każde z nich rozpocznie się zwiedzaniemz przewodnikiem wybranego zabytku, po czym na terenie muzeum przystąpimy do pracy z gliną. Dzieci, przy pomocy animatorów, wykonają makietę Starego Miasta Wschowy.

Bloki zajęciowe:
5.08.2014 r. – Ratusz
6.08.2014 r. – Rynek, uliczki, studnie
7.08.2014 r. – Zamek
8.08.2014 r. – Fara
12.08.2014 r. – Bramy i furty miejskie – Kripplein Christi
13.08.2014 r. – Bramy cd.
14.08.2014 r. – Mury miejskie, fosa

Godz.: 10.30. – 12.30.

Uprzejmie zawiadamiamy, że uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszego zapisu. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do końca lipca 2014 r.
Muzeum Ziemi Wschowskiej Pl. Zamkowym 2, Pl. Farny 3,
tel.: 65 540 74 61, email: sekretariatmuzeum@wschowa.pl
tel:. 697 592 297, email: edukacjamuzeum@wschowa.pl

W przypadku, gdy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach bez osoby dorosłej wymagamy pisemnej zgody (rodzica/opiekuna).
zał.zgoda rodziców opiekunów