„Nic pewniejszego od śmierci. Nic bardziej niepewnego od jej godziny”.
/Św. Antoni z Padwy/

Wspomnienie Pani Eli Tymyszyn

Elżbieta Tymyszyn rozpoczęła pracę w Muzeum Ziemi Wschowskiej 9 listopada 1981 r. W lutym ubiegłego roku (2017) obchodziła 40-lecie pracy zawodowej, którą od początku związała ze wschowskim muzeum. Zawsze uśmiechnięta, koleżeńska, przez wiele lat dbała o bezpieczeństwo i porządek na wystawach jako kwalifikowany opiekun ekspozycji. Witała serdecznym słowem naszych gości w barokowych kamieniczkach przy pl. Zamkowym. Pracowała z wieloma dyrektorami instytucji: śp. Ireną Kubistal, Władysławem Czyżykiem, Leszkiem Marciniakiem i Martą Małkus. Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwa koleżanka i zaangażowany muzealnik troskliwym okiem strzegący naszych eksponatów.

Ostatnie lata jej życia osłabiła choroba. Odeszła nagle 29 maja 2018 r., w wieku 59 lat. Pochowana została przy kościele pw. św. Jakuba w Konradowie.

Na fotografii pani Ela stoi pierwsza z lewej w górnym rzędzie. Zdjęcie wykonane zostało podczas wycieczki muzealników.

 

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.