„Przeszłość to dziś – tylko cokolwiek dalej”. Słowa Cypriana Kamila Norwida doskonale podkreślają związek „między dawnymi i młodszymi laty”. Czy potrafimy jednak dostrzec tę zależność w tym, co nam najbliższe – w naszych rodzinnych historiach? Czy je znamy?
Czy potrafimy w losach przodków dostrzec samych siebie? Historie naszych rodzin składają się przecież na losy lokalnych społeczności i narodu, często niczym zwierciadło je odbijają. Czy potrafimy w ten sposób na nie spojrzeć?

Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie zapraszają dzieci i młodzież oraz wszystkie osoby powyżej 60. roku życia do wzięcia udziału w konkursie „Historia mojej rodziny – moje korzenie”. Jeśli znacie interesujące rodzinne opowieści i chcecie ocalić je od zapomnienia, jednocześnie pragniecie bliżej poznać losy swoich przodków i ujrzeć je na tle naszej lokalnej i narodowej przeszłości – nie czekajcie.

konkurs plakatkonkurs-plakat


Zaproszenie dla dzieci i młodzieży

Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie oraz Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu powiatu wschowskiego do wzięcia udziału w konkursie pt: Historia mojej rodziny – moje korzenie”. Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe: klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Opisując historie naszej rodziny, sięgamy do jej przeszłości za pomocą zapamiętanych i – bardziej czy mniej – wspominanych przez jej członków wydarzeń, osób, miejsc. To właśnie pamięć odgrywa jedną z zasadniczych ról w funkcjonowaniu ludzkiego umy­słu. Jest jednocześnie procesem jednostkowym oraz społecznym. Pozwala nam ustosunkować się do przeszłości, która nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy staje się punktem odniesienia dla teraźniejszości. W pewnym sensie sama w sobie nic nie znaczy; owego znaczenia nabiera dopiero wtedy, gdy staje się czyjąś przeszłością, a tym samym zaspakaja aktualne potrzeby konkretnego człowieka czy społeczności, której dotyczy. To, co i jak pamiętamy, jest efektem pracy nad własną tożsamością, którą z kolei kształtuje biografia zarówno nasza, jak i naszej rodziny. Historia rodzinna nie zamyka się w niezwykłych wydarzeniach czy losach jej członków, ale dotyczy niezwykłości i codzienności grupy w obrębie, której żyje. Pamięć ze swej natury jest nietrwała i zmienna. Przekazywana jedynie w formie ustnej – z czasem ulega zniekształceniu lub całkowitemu zanikowi.


Cele konkursu:

 • głębsze poznanie i przedstawienie w formie literackiej lub publicystycznej osobistych historii rodzinnych, a tym samym zachowaniem od niepamięci i podzieleniem się ważnych dla danych osób wydarzeń, miejsc, sytuacji,
 • popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, fotografii, jako swoistego zapisu dziejów danej rodziny będącej częścią społeczności lokalnej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej opartej na znajomości własnych korzeni i rodzimej kultury.

 

Regulamin konkursu

 1. Prace mogą przybierać dowolne formy literackie lub publicystyczne (opowiadania, pamiętniki, reportaże, itd.). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Wymagania techniczne: objętość prac – maksymalnie 8 stron tekstu formatu A4 (dozwolone jest umieszczanie również zdjęć), czcionka Times New Roman, wielkość 12 pt, interlinia 1,5 wiersza.
 3. Prace nadesłane na konkurs powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: Historia mojej rodziny – moje korzenie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora. Wewnątrz koperty, oprócz pracy konkursowej powinno znajdować się wypełnione i podpisane przez autora oświadczenie.
 4. Prace należy składać w Muzeum Ziemi Wschowskiej – Pl. Farny 3 lub Pl. Zamkowy 2 – do 25 maja 2014 roku w godzinach pracy muzeum.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2014 roku w ramach „Dnia z Archiwum” w Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 6. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Zaproszenie dla osób powyżej 60. roku życia

Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie oraz Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza wszystkie osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia zamieszkałe na terenie powiatu wschowskiego do wzięcia udziału w konkursie pt: Historia mojej rodziny – moje korzenie.

Opisując historie naszej rodziny, sięgamy do jej przeszłości za pomocą zapamiętanych i – bardziej czy mniej – wspominanych przez jej członków wydarzeń, osób, miejsc. To właśnie pamięć odgrywa jedną
z zasadniczych ról w funkcjonowaniu ludzkiego umy­słu. Jest jednocześnie procesem jednostkowym oraz społecznym. Pozwala nam ustosunkować się do przeszłości, która nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy staje się punktem odniesienia dla teraźniejszości. W pewnym sensie sama w sobie nic nie znaczy; owego znaczenia nabiera dopiero wtedy, gdy staje się czyjąś przeszłością, a tym samym zaspakaja aktualne potrzeby konkretnego człowieka czy społeczności, której dotyczy. To, co i jak pamiętamy, jest efektem pracy nad własną tożsamością, którą z kolei kształtuje biografia zarówno nasza, jak i naszej rodziny. Historia rodzinna nie zamyka się w niezwykłych wydarzeniach czy losach jej członków, ale dotyczy niezwykłości i codzienności grupy w obrębie, której żyje. Pamięć ze swej natury jest nietrwała i zmienna. Przekazywana jedynie w formie ustnej – z czasem ulega zniekształceniu lub całkowitemu zanikowi.


Cele konkursu :

 • głębsze poznanie i przedstawienie w formie literackiej lub publicystycznej osobistych historii rodzinnych, a tym samym zachowaniem od niepamięci i podzieleniem się ważnych dla danych osób wydarzeń, miejsc, sytuacji,
 • popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, fotografii, jako swoistego zapisu dziejów danej rodziny będącej częścią społeczności lokalnej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej opartej na znajomości własnych korzeni i rodzimej kultury.

 

Regulamin konkursu

 1. Prace mogą przybierać dowolne formy literackie lub publicystyczne (opowiadania, pamiętniki, reportaże, itd.). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Wymagania techniczne: objętość prac – maksymalnie 8 stron tekstu formatu A4 (dozwolone jest umieszczanie również zdjęć), czcionka Times New Roman, wielkość 12 pt, interlinia 1,5 wiersza.
 3. Prace nadesłane na konkurs powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: Historia mojej rodziny – moje korzenie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora. Wewnątrz koperty, oprócz pracy konkursowej powinno znajdować się wypełnione i podpisane przez autora oświadczenie.
 4. Prace należy składać w Muzeum Ziemi Wschowskiej – Pl. Farny 3 lub Pl. Zamkowy 2 – do 25 maja 2014 roku w godzinach pracy muzeum.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2014 r. w ramach „Dnia z Archiwum” w Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 6. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

OŚWIADCZENIE

 Dane osobowe autora:

imię:……………………………………………………………………………………………

nazwisko:………………………………………………………………………………………

adres:…………………………………………………………………………………………..

telefon:…………………………………………………………………………………………

e-mail:………………………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do materiałów przesyłanych do wykorzystania w ramach konkursu pt.

Historia mojej rodziny – moje korzenie” organizowanego przez Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie oraz Archiwum Państwowe w Lesznie.

………………………………………………………………………………………………

(Tytuł pracy)

Jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich przez organizatorów konkursu w celu publikacji lub na innych polach eksploatacji nieograniczonych czasowo ani terytorialnie.

                                                                                              ………………………….

(Data i podpis autora) [1]

[1]              W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu w polu „Podpis autora i data” wymagany jest również podpis jednego z prawnych opiekunów.