Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie zapraszają na promocję książki pt. Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, która odbędzie się 18 grudnia 2015 roku o godz. 17.00, w budynku Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Farnym 3.

Książka Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim jest pokłosiem międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 17–18 października 2013 roku we Wschowie i Lesznie.

Ziemia wschowska z Lesznem i Wschową, głównymi centrami miejskimi, stały się od XVI wieku miejscem bezpiecznego azylu dla przedstawicieli różnych wyznań. W wyniku skomplikowanej politycznej i wyznaniowej sytuacji w Europie na obszarze pogranicza Wielkopolski i Śląska powstał prawdziwy tygiel kultur, języków i religii. Obecni tu byli nie tylko Polacy, Ślązacy, Czesi, Niemcy, ale też mniej liczni Węgrzy, Włosi i Szkoci, katolicy, protestanci różnych odłamów, arianie oraz Żydzi. Różnorodność ta, jak i związane z nią problemy oraz twórczy ferment znajdują odzwierciedlenie w wydanej książce. Zagadnienia różnorodności etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej mieszkańców dawnego pogranicza przewijają się w opublikowanych tekstach w kontekście mało znanych i słabo rozpoznanych wydarzeń, postaci, zjawisk kulturowych i ekonomicznych. Wypowiedzi te pozwolą dowiedzieć się więcej o współistnieniu wyznań, o wpływie wyznawców różnych religii na życie gospodarcze, artystyczne, literackie i naukowe oraz blaskach i cieniach współżycia „nowych” i „starych” mieszkańców ziemi wschowskiej.

W tomie znalazło się 19 tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny humanistyki, co sprawia, że książka ma charakter interdyscyplinarny.

Książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatu Wschowskiego, Miasta Leszna, NZOZ KA-Dent Stomatologia Rodzinna i SA-BUD sp.c. Jerzy i Grzegorz Sadowscy.

Zapraszamy!

promocja książki plakat2