Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na warsztaty historii regionalnej, które odbędą się 18 grudnia 2015 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie muzeum przy Pl. Farnym 3.

Spotkanie kierowane jest do osób zainteresowanych dziejami Wielkopolski (dawne powiaty Kościan, Wschowa), przede wszystkim do pracowników muzeów i archiwów państwowych. Do udziału zapraszamy także regionalistów, pracowników bibliotek publicznych, wydawnictw i czasopism regionalnych. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Tematyka warsztatów:

– księgi grodzkie wschowskie jako źródło do badań regionalnych

– metryka koronna

– dokumenty do dziejów Wschowy i okolicy

– archiwum parafialne wschowskie

– rachunki komory celnej wschowskiej

– kronika bernardynów wschowskich

– rejestry poborowe i tabele podatkowe ziemi wschowskiej z XVI-XVIII stulecia

Prezentacja bazy źródłowej: Polonia Maior Fontes Materiały źródłowe do dziejów Wielkopolski X-XVIII stulecia Prowadzący warsztaty – JERZY ŁOJKO (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie).

warsztaty historii regionalnej2