Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Marta Małkus oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie Elżbieta Olender serdecznie zapraszają na wystawę pt.: Wschowa w latach 1945-1956. W 70-tą rocznicę powrotu do Polski.
70. rocznica powrotu Wschowy do Polski stanowi kolejną okazję do przedstawienia bogatej spuścizny miasta i przypomnienia złożoności losów Ziem Odzyskanych. Przygotowana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie wystawa „Wschowa w latach 1945-1956. W 70-tą rocznicę powrotu do Polski” prezentuje liczne pamiątki pochodzące z kolekcji muzealnej, zbiorów archiwów państwowych w Poznaniu, Lesznie i Zielonej Górze oraz z kolekcji lokalnych instytucji i zbiorów prywatnych.

Wystawa ma przywołać pamięć o trudnym okresie przemian, które dokonały się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, związanym z przemieszczeniami ludności, odbudową kraju, walką polityczną i zawłaszczaniem władzy przez reżim komunistyczny. Pozwoli także na przyjrzenie się ówczesnym wyborom mieszkańców powiatu wschowskiego, ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne, działalności organów administracji, instytucji oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych środowisk.

Wystawa ma charakter retrospektywny i edukacyjny. Skierowana do mieszkańców Wschowy i powiatu wschowskiego, dzięki opracowaniu przez Archiwum Państwowe w Lesznie publikacji „Wschowa w dokumentach 1945-1950”, ma szansę stać się także wydarzeniem o zasięgu ponadregionalnym.

Oryginalne dokumenty i fotografie z lat 1945-1956, a także pamiątki towarzyszące osadnikom w ich drodze na Zachód oraz przedmioty, które zastali i wykorzystywali w miejscu osiedlenia, stanowią podstawę aranżacji wystawy. Jej narracja zostanie wzbogacona dzięki wykorzystaniu  multimediów i zapisów wideo z rozmów prowadzonych z dawnymi repatriantami i ich potomkami.

Termin wystawy: 21 kwietnia (otwarcie) – 30 sierpnia 2015 r.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2, Wschowa.

Zapraszamy!

afisz