W 2015 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało zadanie pn.: „Rozbudowa Infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej etap II”. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura Kultury kwotą w wysokości 99.998,99 zł. Wkład własny do projektu w wysokości 37.499,57 zł zapewnił Organizator instytucji – Gmina Wschowa.

W ramach zadania zakupiono gabloty ekspozycyjne, dzięki którym ekspozycja została na stałe wzbogacona o zabytki, które do tej pory prezentowane były tylko okresowo m.in. porcelana z Miśni, fajans z Delft. Zakupiono składane stoły i ławki do prowadzenia działań edukacyjnych – cieszących się coraz większym zainteresowaniem Niedzielnych Zabaw w Muzeum oraz lekcji muzealnych. Wyposażono niezagospodarowaną pracownię historyka w zintegrowaną, spójną zabudowę z funkcją biblioteki, co zapewni komfort i bezpieczeństwo pracy ale przede wszystkim możliwość udostępnienia bogatych zbiorów bibliotecznych każdemu zainteresowanemu. Zakupiono biurko i krzesła do gabinetu, które zastąpiły tymczasowe, prowizoryczne rozwiązania.

Przestrzeń ekspozycyjna muzeum została wzbogacona o multimedia: zakupiono sprzęt i oprogramowanie do interaktywnego stoiska dot. młynarstwa wschowskiego pn.: „Wiatrak”- wdrożenie nowoczesnych technologii niezaprzeczalnie uatrakcyjnia ofertę muzeum, a rampa najazdowa czyni dostępną dla poruszających się na wózkach inwalidzkich zwiedzających bardzo ważną część ekspozycji – gabinet numizmatyczny. Podniesiono bezpieczeństwo ludzi i zabytków poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego w recepcji muzeum oraz w najbardziej newralgicznym, wspomnianym wcześniej miejscu – gabinecie numizmatycznym. Zakupiony sprzęt nagłośnieniowy i fotograficzny gwarantuje Muzeum niezależność organizacyjną podczas wydarzeń kulturalnych, jak również w codziennej działalności instytucji – popularyzatorskiej i dokumentacyjnej.

Fot. M. Niedzielski