Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” – nowa wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Wschowskiej

4 kwietnia w siedzibie muzeum przy placu Farnym 3 została otwarta wystawa planszowa szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, która ma na celu przybliżenie tragedii wołyńskiej osobom, niepochodzącym z Kresów, jak i ludziom młodym.

Wystawa złożona jest z 14 plansz, które kolejno prezentują Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Następnie wprowadzają odbiorcę w kontekst historyczny, opowiadają o sytuacji ludności kresowej podczas okupacji, przestawiają także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej i planowane działania OUN i UPA wobec ludności polskiej. Punkt kulminacyjny wydarzeń, tj. dokonanie masowych mordów na Polakach mieszkających na Wołyniu, przedstawia dalsza część wystawy. Plansze prezentują również dalszy przebieg wydarzeń na Wołyniu latem 1943 r., a także na terenach Małopolski Wschodniej. Zakończeniem ekspozycji jest podsumowanie roku 1943 na Kresach Południo-Wschodnich. Ostatnia plansza wystawy opisuje działania ukraińskich Sprawiedliwych.

(IPN Szczecin)

Wystawę zobaczyć można w rezydencji jezuickiej przy placu Farnym 3 w terminie od 4.04 do 31.05.2017 r. w godzinach otwarcia muzeum.

Wołyń PLAKAT