Szanowni Państwo,

W Muzeum Ziemi Wschowskiej realizowany jest projekt „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”. Powstanie wydawnictwo – przewodnik dla dzieci i wersja tej publikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Jego wydanie poprzedzone jest warsztatami. Zwieńczeniem projektu będzie plenerowe spotkanie na muzealnym dziedzińcu pod hasłem: „Małe miasto wielkich przeżyć – praktykuj kulturę z Muzeum Ziemi Wschowskiej”. Do uczestnictwa w nim muzealnicy zaproszą mieszkańców Wschowy i nie tylko. Bezpłatny przewodnik będzie promować historię i dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej.

W najbliższą niedzielę – 11 czerwca – zapraszamy dzieci z opiekunami, czyli uczestników Niedzielnych Zabaw w Muzeum. Na wystawie „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” – wśród starodruków, sztambuchów, rękopiśmiennych kronik z XVII wieku – będziemy zbierać inspiracje do warsztatów typografii przybliżających tajniki posługiwania się literą. Spotykamy się o godzinie 14:00 przy placu Zamkowym 2.

Patriotyzm Jutra” – program prowadzony przez Muzeum Historii Polski, który jest tutaj głównym źródłem finansowania – służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Muzeum Ziemi Wschowskiej realizuje projekt przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego we Wschowie, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Gabinetu Kosmetycznego EVA.

zab_czerwiec 2017