Dziedzictwo – moje, twoje, nasze – wspólne… Inspiracją do działań są dla nas publikacje Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także hasło przewodnie tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”…
Dzieciakom dziś dziedzictwo kojarzyło się z rodziną, pokoleniem, przekazywaniem cech charakteru i wyglądu. Aby odwołać się do tych osobistych doświadczeń, wyszliśmy od portretów – jutro pójdziemy o krok dalej…
Niepostrzeżenie, przy pomocy zagadkowego muzealnego zadania, zwiedziliśmy też muzeum.