Jak widać na pierwszym obrazku z dzisiejszych warsztatów Muzeum Ziemi Wschowskiej ma Błękitną Tarczę. To znak, że dzieciaki już osiągnęły drugi stopień wtajemniczenia i wiedzą, że są na tym świecie materialne i niematerialne dobra wymagające szczególnej ochrony.
Z opowieści pani dyrektor Marty Małkus, o przekazanej dla MZW Biblii Lutra, dzieci dowiedziały się, jaka cenna, rodzinna pamiątka może stać się ważnym eksponatem muzealnym, obiektem reprezentującym kulturowe dziedzictwo.
Odwiedziliśmy wystawę „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu.”, aby zobaczyć więcej pięknych starych ksiąg.
Dziedzictwo kulturowe Wschowy jest bogate, a może być też bardzo kolorowe – co widać na kredowej panoramie miasta stworzonej przez naszych kreatywnych gości.