Muzeum Ziemi Wschowskiej i I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie serdecznie zapraszają na wykład Piotra Sobańskiego – nauczyciela I LO, w Dzień Żołnierzy Niezłomnych, pt. „Józef Piłsudski i tradycje walki o niepodległość w XIX-XX w.”. Wykład dotyczyć będzie ruchów niepodległościowych od powstania styczniowego po wiek XX, w tym działalności Żołnierzy Wyklętych, a jego celem będzie przedstawienie roli dziejowej Józefa Piłsudskiego w procesie odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r. Działalność Piłsudskiego zaprezentowana zostanie na tle „ośmiu dróg prowadzących do odzyskania niepodległości”, zgodnie z koncepcją prof. Stefana Kieniewicza. Podkreślone zostanie znaczenie tradycji powstania styczniowego w myśli politycznej Marszałka. Słuchacze zapoznają się również z działalnością niepodległościową PPS, polską irredentą w Galicji przed 1914 r. oraz drogą od „przerwanego powstania 1914 do zwycięskiego powstania 1918”.

Plastycznym tłem do wykładu będą plansze z reprodukcjami zdjęć przedstawiających makiety – z okresu II RP – niezrealizowanych projektów pomnika pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy 1 marca 2018 r., o godz. 16.30 do siedziby muzeum przy placu Farnym 3.