Zapraszamy na wystawę planszową pt. „Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani” przygotowaną przez IPN w Rzeszowie. Jej uroczyste otwarcie – 29.09.2017 r. o godz. 17.00 – odbędzie się podczas konferencji popularno–naukowej pt. „Południowo–wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”.
Tematem ekspozycji jest historia Polaków zesłanych w latach 1768 – 1956 w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, zaprezentowane zostaną liczne materiały źródłowe odnoszące się do tych zesłań. Ponadto przygotowano planszę poświęconą działalności Związku Sybiraków i innym działaniom mającym na celu zachowanie pamięci o „Golgocie Wschodu”.
Wernisaż uświetni występ wschowskiego chóru „Lutnia”.
Wystawa czynna będzie od 29.09. do 30.10.2017 r.

Dziękujemy Nadleśnictwo Włoszakowice, Lasy PaństwowePiekarnia Cukiernia Gierczak za wsparcie inicjatywy.

 

wystawa IPN