Świadkowie minionych pokoleń to wystawa archeologiczno-etnograficzna przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum Ziemi Wschowskiej, którą prezentowana będzie od 28 lutego do 30 marca 2018 r. w siedzibie muzeum przy pl. Zamkowym 2. Określając zabytki jako świadków minionych pokoleń, stoimy na stanowisku, że każdy przedmiot wymaga refleksji na temat roli, jaką pełnił on pośród rzeczywistych ludzi przeszłości i jak ona się zmieniała. Każdy artefakt z przeszłości może pomóc nam dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, kim byli, jacy byli, jak myśleli i czuli ludzie przeszłości; niezależnie, czy mówimy o człowieku prehistorycznym czy człowieku sprzed stu lat.
W części archeologicznej wystawy zwiedzający będzie miał okazję zapoznać się z historią badań archeologicznych na ziemi wschowskiej, a także przyjrzeć się zabytkom archeologicznym pochodzącym z różnych epok archeologicznych. Rozszerzone opisy wybranych przedmiotów pozwolą dowiedzieć się kto i w jakim celu ich używał. Pragniemy pokazać archeologię jako naukę o „żywych” ludziach. Zwiedzający będzie miał możliwość przyjrzeć się wyrobom krzemiennym, kamiennym toporkom, wyrobom z brązu i żelaza i przede wszystkim naczyniom ceramicznym – efektom przydomowej pracy prehistorycznych kobiet czy profesjonalnych garncarzy późnego średniowiecza i nowożytności.
Drugą, większą część wystawy stanowić będą zabytki o charakterze etnograficznym. Zaprezentowana na niej zostanie kolekcja przedmiotów, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były używane i składały się na specyficzny świat – materialny i duchowy – dawnych mieszkańców wsi. Pokażemy zabytki w większości pochodzące z północnego pogranicza ziemi wschowskiej, przy znacznym udziale kolekcji zdjęć i pamiątek z Izby Regionalnej w Bukówcu Górnym. Na wystawie szczególnie podkreślona zostanie rola obrzędowości wiejskiej, przede wszystkim związanej ze zwyczajami rodzinnymi, takimi jak ślub i wesele, wraz z towarzyszącą zabawie weselnej kapelą dudziarską, oraz obrzędowością doroczną, zaprezentowaną na przykładzie wczesnowiosennych zwyczajów ludowych zwanych śmiercichą i nowelotkiem. W ich kontekście zostanie ukazana specyfika żywych zabytków kultury ludowej, które w sposób ciągły ulegają zmianom, korzeniami sięgają jednak niejednokrotnie bardzo zamierzchłej przeszłości. Ponadto będzie można zobaczyć przedmioty z codziennego życia dawnych mieszkańców wsi, związane z zajęciami gospodarczymi, karczmą i domem, a także świadczące o ludowej wrażliwości religijnej, wyrażanej rzeźbami świątków ozdabiających w przeszłości przydrożne kapliczki.
Partnerem wystawy jest Stowarzyszenie Bukówczan Manu, opiekujące się Izbą Regionalną w Bukówcu Górnym, patronatem objął ją Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wsparcia finansowego dla organizacji wystawy udzieliło Nadleśnictwo Włoszakowice i firma AKME sp. z o.o.; poczęstunek podczas wernisażu możliwy jest dzięki uprzejmości Piekarni Gierczak. Wszystkim darczyńcom i partnerom bardzo dziękujemy. Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 28 lutego o godz. 17:00 przy placu Zamkowym 2.