MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE

W RAMACH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA

MOJA DROGA do WSCHOWY

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie

i na zawsze znajdą miejsce w muzealnych archiwach!

Pozostaw swoją historię dla potomnych!

W 2020 roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. Temat został zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Ideą organizatorów EDD jest skupienie uczestników wydarzeń na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród, by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków. „Moja droga” to hasło bardzo wieloznaczne, odnosi się nie tylko do trasy, jaką przebywamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację hasła, jego autorzy chcą promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili oddanie Ojczyźnie.

Przenosząc te założenia na lokalny grunt, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoją historią. Wschowa po II wojnie światowej scaliła na swoim terytorium ludność z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, dotychczasowych mieszkańców ziemi wschowskiej oraz przybyszów z innych rejonów Wielkopolski i centralnej Polski. Nowa Wschowa po odzyskaniu niepodległości to splot ich historii.

Wykorzystując motyw drogi, zachęcamy do podróży w przeszłość, do odkrycia własnej ścieżki, której celem okazała się Wschowa lub ziemia wschowska. Co sprawiło, że właśnie tutaj jest Twoja „mała Ojczyzna”? Wybór czy brak wyboru? Konieczność czy może właśnie miłość? Rodzina? Praca? Jeśli chciał(a)byś zapisać swoją drogę do Wschowy lub motyw pozostawania Twojej rodziny na tych ziemiach z „dziada pradziada”  – zapraszamy do konkursu!

Zasady konkursu:

1. Stwórz pracę konkursową przedstawiającą Twoją drogę, której celem okazała się Wschowa lub ziemia wschowska – szczegóły w regulaminie konkursowym;

2. Złóż pracę konkursową w Muzeum Ziemi Wschowskiej, dołączając zamkniętą kopertę z Twoimi danymi teleadresowymi. Oznacz pracę i kopertę jednym symbolem. Termin: do 30 sierpnia 2020;

3. Czekaj na wyniki – rozstrzygnięcie konkursu: 4 września 2020;

4. Weź udział w uroczystej gali połączonej z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów we Wschowie – 19 września 2020.

Organizator zastrzega, że forma wydarzenia jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i może odbyć się online.

Więcej informacji i regulamin konkursu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Farny 3

edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

tel. 65 540 16 40 wew. 23