Po kilkumiesięcznej przerwie, nareszcie mogliśmy ponownie gościć grupy szkolne w naszym Muzeum. Odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.
Tematem pierwszej lekcji były ,,Tajemnice mumii”, podczas których pierwszoklasiści poznali pierwszych badaczy historii starożytnego Egiptu w tym Andreasa Gryphiusa autora książki: ,,Mumie Wrocławskie” będącego absolwentem wschowskiej szkoły łacińskiej.
Druga lekcja dotyczyła natomiast legend ziemi wschowskiej.