W dniu 14 lipca 2021 Muzeum Ziemi Wschowskiej odwiedzili uczestnicy obozu harcerskiego z Lubina. Podczas lekcji muzealnej p.t.: ,,Co jadali Polscy królowie? Z dziejów kuchni królewskiej”, harcerze dowiedzieli się o zwyczajach monarszego stołu oraz o ulubionych przysmakach polskich władców.

Na warsztatach młodzi kuchmistrzowie przygotowali według własnych przepisów królewskie desery odtworzone w masie solnej. Grupa zwiedziła również ekspozycję stałą oraz wzięła udział w zajęciach z alpakami.