Zapraszamy do udziału w zajęciach dla dzieci w ramach tegorocznego Lata w Muzeum. Oprócz warsztatów tematycznych odbędą się również 3 wykłady, które poprowadzi student historii (specjalność amerykanistyka, dokumentalistyka konserwatorska) Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat przyprowadzane pod opieką rodziców /prawnych opiekunów. Liczba miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem telefonu: 65 540 16 40 wew. 23, bądź osobiście w siedzibie muzeum przy placu Farnym 3