15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, kiedy to oddziały polskie zatrzymały bolszewicki pochód na Europę. Jednym z ojców tego sukcesu był Marszałek Józef Piłsudski. 
Na zdjęciu srebrna pięciozłotowa moneta z wizerunkiem głowy Piłsudskiego z 1935 roku. Projektantem monety był Stanisław Kazimierz Ostrowski – wybitny polski rzeźbiarz, autor m.in. Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie czy też pomnika króla Władysława II Jagiełły w Nowym Jorku. 
Moneta pochodzi ze zbiorów MZW, nr inw. MZW/N/915.