W minionym tygodniu Muzeum Ziemi Wschowskiej podpisało umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym  im. J. Korczaka we Wschowie. Podopieczni ośrodka, tak jak w latach ubiegłych, pomagać będą pracownikom muzeum podczas prac porządkowych na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.
Porozumienie o współpracy dotyczy organizacji w Muzeum Ziemi Wschowskiej grupowych praktyk wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 

Organizowana praktyka jest formą nabywania przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności zawodowych na wybranych stanowiskach pracy, dopasowanych do ich indywidualnych możliwości i preferencji. Praktyka ta jest realizowana przez ucznia w obecności nauczyciela – trenera pracy, którego zadaniem jest wspieranie i wspomaganie praktykanta z niepełnosprawnością w wypełnianiu jego zadań zawodowych oraz pracownika muzeum. Organizatorzy praktyk mają nadzieję, że zdobyte doświadczenie wspomoże uczniów w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy.