Nowym cyklem, prezentującym zabytki ze zbiorów muzeum, chcemy pomagać w odnajdywaniu i zrozumieniu tożsamości miasta, regionu i pojedynczego człowieka. Dla nas muzeum to miejsce żywej pamięci o przeszłości. Jego misją jest odkrywać i gromadzić dziedzictwo kulturowe, chronić je i przybliżać współczesnym pokoleniom. Stąd pomysł na nowy cykl pod nazwą „Z archiwum MZW”.

Od 15 lipca br. raz w tygodniu na stronie internetowej, portalach społecznościowych i kanale YouTube Muzeum Ziemi Wschowskiej będziemy opowiadać o historii i dziedzictwie w oparciu o eksponaty z naszych zbiorów, archiwalne filmy, projekty budowlane, pocztówki i fotografie, a także poprzez wywiady ze wschowskimi Kresowianami zebrane przez Jakuba Gałęziowskiego w ramach pracy nad książką „To wszystko człowiek widział. Wspomnienia wschowskich Kresowian”. Serdecznie zapraszamy!

facebook.com/muzeumziemiwschowskiej

www.youtube.com/channel/UCJZCRsZKDKwjJ17A_Ljb-zg