12 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 odbył się wernisaż stałej wystawy: „Wschowa w XIX i XX wieku”. Otwarcie nowej ekspozycji zostało przygotowane w związku z obchodami 100. rocznicy muzealnictwa we Wschowie.

Po przemówieniu i przywitaniu gości przez dyrektora Damiana Małeckiego nastąpiło otwarcie ekspozycji, a jej kuratorzy Anna Napierała i Przemysław Wojciech w kilku zdaniach wyjaśnili, że jej celem jest przybliżenie zwiedzającym historii Wschowy w okresie po drugim rozbiorze I Rzeczpospolitej w 1793 r. wskutek, którego ziemia wschowska znalazła się w granicach Królestwa Prus a następnie Cesarstwa Niemieckiego z dziewięcioletnią przerwą, kiedy to miasto stanowiło część Księstwa Warszawskiego.

Wszyscy, którzy zechcą odwiedzić Muzeum Ziemi Wschowskiej odnajdą na nowej wystawie zarówno eksponaty wielkogabarytowe takie jak chociażby charakterystyczny dla XIX w. rower bicykl, na którym dawni mieszkańcy przemieszczali się po ulicach ówczesnej Fraustadt, czy też dzwon i ręcznie kuty szyld fabryki maszyn Maxa Preisera. W gablotach znalazły się natomiast liczne medale, monety, odznaczenia, rzadkie pocztówki i fotografie dawnej Wschowy, przedmioty codziennego użytku, zegary, pamiątki z herbem miasta, przedmioty reklamowe miejscowych firm, broń i matryce drukarskie. Nowa ekspozycja charakteryzuje się bogatą różnorodnością i szeroką tematyką a niektóre z eksponatów zostały zaprezentowane po raz pierwszy.

Natomiast od dzisiaj do połowy stycznia w drugiej siedzibie Muzeum przy pl. Zamkowym 2 (barokowych kamieniczkach) można zwiedzać wystawę okolicznościową: „100 lat muzealnictwa we Wschowie”. Jest to wystawa czasowa przybliżająca 100 lat wschowskiego muzealnictwa. Na sześciu planszach informacyjnych przywołane zostały najważniejsze wydarzenia z historii muzeum, najciekawsze wystawy i sylwetki dyrektorów. Na ekspozycji zostały również zaprezentowane archiwalne fotografie, afisze, zaproszenia i katalogi. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w obu siedzibach Muzeum Ziemi Wschowskiej.