12 grudnia br. o godzinie 15.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jana Metelskiego, który zapisał się na kartach historii Wschowy jako działacz niepodległościowy.

Odsłonięcie tablicy nastąpiło w 105. rocznicę Wiecu Polskiego.

Jan Metelski urodził się 16 maja 1874 r. w Zaniemyślu.

Od 1899 r. prowadził we Wschowie hurtownię towarów kolonialnych, która znajdowała się przy obecnej ul. Niepodległości 43.

Był czołowym organizatorem ruchu, który miał na celu przyłączenie Wschowy do Polski, a w okresie powstania wielkopolskiego był zaangażowany w działalność patriotyczną.

Na początku 1919 został internowany przez władze niemieckie.

Zmarł 14 października 1948 r. w Lesznie, gdzie został pochowany.

Tablica została umieszczona na budynku CKiR na ul. Niepodległości 1, a odsłonięcia dokonał burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak wraz z Marią Metelską, wnuczką Jana Metelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z tablicą oraz fotorelacją z wydarzenia.