Na nowe logo Muzeum Ziemi Wschowskiej oprócz nazwy instytucji, składa się znak złożony z dwóch elementów graficznych wpisanych w okrąg. Pierwszym z nich jest herb miasta Wschowy, czyli krzyż jagielloński z dwoma pierścieniami, wywodzący się od krzyża lotaryńskiego. Pojawienie się krzyża w herbie Wschowy związane jest z przywilejem menniczym króla Władysława Jagiełły z 1404 roku, w którym to władca zezwolił miastu Wschowie na bicie monety. Drugim elementem jest korona królewska, której wizerunek został zaczerpnięty z talara wybitego we wschowskiej mennicy w roku 1651. Znak ten ma na celu przypominać o historii i znaczeniu królewskiego miasta Wschowy. Forma wykorzystanych elementów jak również ich umiejscowienie w okręgu, odnoszą się do wielowiekowej tradycji menniczej Wschowy. Nazwa Muzeum została zapisana dwoma krojami pisma, klasycznym oraz współczesnym, co ma odzwierciedlać upływający czas oraz historie jako ciąg nieustannych zmian, również tych stylowych. Podkreśla to role Muzeum, jako miejsca gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością.