Dziękujemy bardzo Panu Prezesowi i pracownikom HZZ Osowa Sień za wywóz zalegających liści i gałęzi z terenu Lapidarium