Zapraszamy do udziału w zajęciach dla dzieci w ramach Ferii w Muzeum. Oprócz warsztatów tematycznych odbędą się również 3 wykłady, dotyczące historii budynku dawnej rezydencji jezuickiej, obecnie jednej z siedzib MZW.
Podczas pierwszego dnia uczestnicy zajęć poznają historię królewskiej mennicy we Wschowie zlokalizowanej w miejscu późniejszego kolegium jezuickiego.
Drugiego dnia warsztatów dzieci odkryją czego można było się dowiedzieć na lekcjach prowadzonych w dawnej szkole szlacheckiej we Wschowie oraz poznają postać wybitnego uczonego i wynalazcy, proboszcza Józefa Rogalińskiego .
Ostatniego dnia ferii przywołana zostanie najbliższa historia budynku przy placu Farnym 3, kiedy po zakończonej odbudowie zyskał on nowe życie jako muzeum .
Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat przyprowadzane pod opieką rodziców /prawnych opiekunów. Liczba miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem telefonu: 65 540 16 40 wew. 23, bądź osobiście w siedzibie muzeum przy placu Farnym 3.