W dniach 26-28 stycznia br. w Muzeum Ziemi Wschowskiej po raz kolejny zorganizowane zostały ,,Ferie w muzeum”. Tegoroczna edycja zimowych spotkań najmłodszych we wschowskim muzeum poświęcona była historii budynku dawnej rezydencji jezuickiej, w której obecnie mieści się jedna z siedzib MZW.

Każdego dnia ,,Ferii…” uczestnicy spotkań wysłuchali wykładu historycznego, który przybliżył im dzieje budynku i jego znaczenie dla dawnych mieszkańców Wschowy. Pierwszego dnia poznali oni historię wschowskiej mennicy. Dowiedzieli się m.in. jak dawniej produkowano monety, w jaki sposób rozwijały się środki płatnicze (od handlu wymiennego do kryptowalut), a także dlaczego monety są okrągłe i nie mają ostrych zakończeń. Dzieci poznały również historię wschowskich banknotów zastępczych oraz kartek na żywność.

Drugiego dnia warsztatów ich uczestnicy poznali historię budynku, gdy zaczął on pełnić funkcję szkoły szlacheckiej prowadzonej przez jezuitów. Młodzi mieszkańcy regionu zostali także zaznajomieni z postacią Józefa Rogalińskiego – proboszcza wschowskiej fary, ale także uczonego, wynalazcy, astronoma i autora pierwszego polskiego podręcznika do fizyki. Podczas warsztatów, za sprawą przygotowanych kart pracy, dzieci odkryły zastępcze nazwy przyrządów badawczych zaproponowanych przez k. Rogalińskiego.

Trzeciego dnia uczestnicy ,,Ferii w muzeum” poznali najnowszą historię budynku, mieszczącego się przy Placu Farnym 3. Dowiedzieli się jak wygląda codzienna praca historyków oraz głównego inwentaryzatora. Tego też dnia w ramach warsztatów wcielili się w rolę pracowników muzealnych, gdzie mogli skorzystać z okazji założenia własnych kart inwentarzowych dla muzealnych zabytków. Stworzyli również własny folder, reklamujący Wschowę i wschowskie muzeum.