W miniony czwartek, 15 maja 2014 r., w ramach projektu Kuźnia przeszłości poznawaliśmy kolejny zabytkowy obiekt, tym razem znajdujący się poza granicami miasta. Anna Kochman przybliżyła historię gotyckiego kościoła p.w. św. Jerzego oraz dzieje wsi Przyczyna Górna.

Historia wsi jest prawie tak stara, jak historia Wschowy. Jej początki sięgają XIII wieku.  W 1345 r. król Kazimierz Wielki ofiarował miastu wieś Przyczynę. W XIV w. powstał tam murowany kościół, którego wnętrze ozdobiono niezwykle ciekawymi freskami, stanowiącymi swoistą Biblię pauperum (łac. Biblię ubogich).

Dzięki uprzejmości proboszcza parafii św. Jadwigi Królowej – ks. Krzysztofa Maksymowicza, mieliśmy możliwość wejścia do kościoła, który z wyjątkiem nabożeństw pozostaje najczęściej zamknięty. Uczestnicy projektu zapoznali się z bogatym programem ikonograficznym świątyni, byli również na emporze organowej oraz mieli okazję zajrzeć w głąb dzwonnicy.

Kolejna – ostatnia przed wakacjami – wycieczka w ramach Kuźni przeszłości odbędzie się
5 czerwca 2014 r. Spotykamy się tradycyjnie przed nową siedzibą muzeum (pl. Farny 3), o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przeszłością Wschowy. Tym razem
na celownik weźmiemy wschowskie wodociągi i wieżę ciśnień.