14 listopada 2014 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej uroczyście otwarto zmodernizowaną wystawę „Soli Deo Gloria – PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ w XVI–XVIII w.”

Wystawa została zmodernizowana w 2014 roku dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet – Wspieranie działań muzealnych. Wkład własny do projektu zapewniła dotacja celowa z budżetu Gminy Wschowa.

Pierwszoplanowym założeniem wystawy jest ukazanie Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego, będącego jednym z pomostów łączących kulturę dawnej Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Ponadto jako miejsca tolerancji i wolności dla uchodźców religijnych zmuszonych do szukania w Polsce schronienia. Ekspozycja ukazuje bogactwo ewangelickiej obrzędowości i protestanckiej sztuki, a także tradycje polskiej szlachty dysydenckiej. Obok XVII- i XVIII-wiecznych pamiątek poświęconych członkom zasłużonych dla Korony rodzin Szlichtingów, Potworowskich, Mielęckich i Haza Radlic (portrety trumienne, tablice epitafijne i tarcze herbowe) oraz bezcennych zabytków pochodzących z krypty grobowej Zofii z Ujejskich, żony starosty wschowskiego Hieronima Radomickiego, na wystawie podziwiać można elementy wyposażenia z kościoła „Żłóbka Chrystusa” (rzeźby z ołtarza i ambony) oraz pochodzące z XVII – XIX w. portrety pastorów, starodruki, barokowe epitafia i przykłady sztuki kamieniarskiej.

Modernizacja wystawy to przede wszystkim gruntowna zmiana formy eksponowania zabytków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów wystawienniczych, dostosowanych do potrzeb współczesnej aranżacji, podniesiono poziom bezpieczeństwa muzealiów. Realizacja zadania pozwoliła także na zwiększenie komfortu przebywania na ekspozycji
i oglądania eksponatów, a także na wzmocnienie i podkreślenie walorów estetycznych prezentowanych zabytków.

W ramach zadania została przygotowana elektroniczna wersja katalogu wystawy, prezentująca zbiory muzeum jako zespół bezcennych pamiątek, a jednocześnie jako materiał badawczy.  Docelowo katalog wystawy zostanie wydany również w wersji drukowanej.

Modernizacja wystawy wpłynęła na podniesienie jej walorów edukacyjnych i promocyjnych. Pozwoliła na dopełnienie oferty wystawienniczej Muzeum Ziemi Wschowskiej i umożliwiła interaktywną prezentację eksponowanych zabytków.

Znaczna część znajdujących się na wystawie zabytków m.in.: portrety trumienne, tablice epitafijne i herbowe związane ze szlachtą ziemi wschowskiej, została poddana w 2013 r. konserwacji w ramach tegoż samego programu MKiDN. Uzyskane wysokie walory estetyczne muzealiów, zabezpieczenie oryginalnych elementów przed procesami degradacji, a następnie digitalizacja mają ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.